Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 6
        trang chính     chủ trương     gửi bài      mua báo     phát hành     ủng hộ     liên lạc     trang bạn    
Văn magazine
 tất cả mọi số

NGUYỄN XUÂN HOÀNG (1997 - now)

 • văn 123 & 124
  Tháng 3 & 4, 2007
 • văn 119 & 120 & 121 & 122
  Tháng 11 & 12, 2006 & Tháng 1 & 2, 2007 Xuân Đinh Hợi
 • văn 117 & 118
  Tháng 9 & 10, 2006 Kiệt Tấn
 • văn 115 & 116
  Tháng 7 & 8, 2006 Hoàng Anh Tuấn
 • văn 113 & 114
  Tháng 5 & 6, 2006 Thanh Tâm Tuyền
 • văn số 111 & 112 tháng 3 & 4, 2006 Tân Niên Bính Tuất
 • văn số 109 & 110 tháng 1 & 2 năm 2006 Xuân Bính Tuất
 • văn số 107 & 108 tháng 11 & 12 năm 2005 Nhă Ca Tác Giả, Tác Phẩm
 • văn số 105 & 106 tháng 9 & 10 năm 2005
 • văn số 103 & 104 tháng 7 & 8 năm 2005
 • văn số 101 & 102 tháng 5 & 6 năm 2005
 • văn số 99 & 100 tháng 3 & 4 năm 2005
 • văn số 97 & 98 tháng 1 & 2 năm 2005 Xuân Ất Dậu
 • văn số 95 & 96 tháng 11 & 12 năm 2004
 • văn số 93 & 94 tháng 9 & 10 năm 2004 Chủ Đề Kịch
 • văn số 92 tháng 8 năm 2004
 • văn số 90 & 91 tháng 6 & 7 năm 2004
 • văn số 88 & 89 tháng 4 & 5 năm 2004
 • văn số 86 & 87 tháng 2 & 3, 2004
 • văn số 84 & 85 tháng 12 năm 2003 & 1 năm 2004 Xuân Giáp Thân
 • văn số 83 tháng 11, 2003
 • văn số 81 & 82 tháng 9 & 10, 2003
 • văn số 80 tháng 8, 2003
 • văn số 78 & 79 tháng 6 & 7, 2003 Mùa Hè 2003
 • văn số 77 tháng 5, 2003
 • văn số 76 tháng 4, 2003
 • văn số 75 tháng 3, 2003
 • văn số 73 & 74 tháng 1 & 2, 2003 Xuân Qúy Mùi 2003
 • văn số 72 tháng 12 năm 2002 Lê Thành Nhơn
 • văn số 70 & 71 tháng 10 & 11 năm 2002
 • văn số 69 tháng 9 năm 2002
 • văn số 68 tháng 8 năm 2002
 • văn số 66 & 67 tháng 6 & 7 năm 2002
 • văn số 65 tháng 5 năm 2002
 • văn số 63 & 64 Tháng 3 & 4, 2002 Tân Niên Nhâm Ngọ
 • văn số 61 & 62 Tháng 1 & 2, 2002 Xuân Nhâm Ngọ
 • văn số 60 tháng 12 năm 2001
 • văn số 59 tháng 11 năm 2001
 • văn số 58 tháng 10 năm 2001
 • văn số 57 tháng 9 năm 2001
 • văn số 55 & 56 tháng 7 & 8 Mùa Hè 2001
 • văn số 53 & 54 tháng 5 & 6 năm 2001 Số Đặc Biệt Trịnh Công Sơn
 • văn số 52 tháng 4 năm 2001
 • văn số 51 tháng 3 năm 2001
 • văn số 49 & 50 tháng 1 & 2 năm 2001 Tân Niên 2001
 • văn Xuân Tân Tỵ 2001
 • văn số 48 tháng 12 năm 2000
 • văn số 47 tháng 11 năm 2000
 • văn số 46 tháng 10 năm 2000
 • văn số 45 tháng 9 năm 2000 Tưởng Niệm Ngọc Dũng
 • văn số 43 & 44 tháng 7 & 8 năm 2000 Mùa Hè 2000
 • văn số 42 tháng 6 năm 2000 Viết Từ Canada
 • văn số 41 tháng 5 năm 2000
 • văn số 40 tháng 4 năm 2000
 • văn số 39 tháng 3 năm 2000
 • văn số 37 & 38 tháng 1 & 2 năm 2000
 • văn Xuân Canh Th́n năm 2000
 • văn số 36 tháng 12 năm 1999
 • văn số 35 tháng 11 năm 1999
 • văn số 34 tháng 10 năm 1999
 • văn số 33 tháng 9 năm 1999
 • văn số 32 tháng 8 năm 1999
 • văn số 31 tháng 7 năm 1999
 • văn số 30 tháng 6 năm 1999
 • văn số 29 tháng 5 năm 1999
 • văn số 28 tháng 4 năm 1999
 • văn số 27 tháng 3 năm 1999
 • văn số 25 & 26 tháng 1 & 2 năm 1999 Xuân Kỷ Măo
 • văn số 24 tháng 12, 1998
 • văn số 23 tháng 11, 1998
 • văn số 22 tháng 10, 1998
 • văn số 21 tháng 9, 1998
 • văn số 20 tháng 8, 1998
 • văn số 19 tháng 7, 1998
 • văn số 18 tháng 6, 1998 Tưởng Nhớ Nhà Thơ Nguyên Sa (1932 - 1998) Và Octavio Paz (1914 - 1998)
 • văn số 17 tháng 5, 1998
 • văn số 16 tháng 4, 1998
 • văn số 15 tháng 3, 1998
 • văn số đặc biệt tháng 2, 1998 Tưởng Mộ Mai Thảo
 • văn số 13 & 14 tháng 1 & 2, 1998 Xuân Mậu Dần 1998
 • văn số 12 tháng 12 năm 1997 giáng sinh 1997
 • văn số 1 tháng 1 năm 1997 Xuân Đinh Sửu

  NGUYỄN XUÂN HOÀNG / MAI THẢO (1996)

 • văn số 162 tháng 11 năm 1996
 • văn số 161 tháng 10 năm 1996

  MAI THẢO (1982 - 1996)

 • văn số 160 tháng 9, 1996
 • văn số 158 & 159 tháng 1 & 2, 1996 Xuân Bính Tư
 • văn số 153 tháng 4, 1995
 • văn số 106 tháng 4, 1991

  NGUYỄN Đ̀NH VƯỢNG (1963 - 1975)

 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1975 Những Triển Vọng Mới
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1975 Văn Chương Nữ Giới
 • Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 1, 1975 Xuân Ất Măo
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974 Giáng Sinh 1974
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974 Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974 Vấn Đề Văn Học
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974 Ba Nhà Thơ Tiền Chiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974 Tiểu Thuyết Và Văn Chương Vơ Phiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974 Arthur Rimbaud
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974 Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974 Tám Người Tên Tuổi
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974 Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974 Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974 Vơ Hồng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974 Tuyển Tập Tháng Ba
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1974 Tuyển Tập Đầu Năm Giáp Dần
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1973 Giáng Sinh 73 và Patrick White Nobel 73
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 10, 1973 Thanh Tâm Tuyền
 • Giai Phẩm Văn ngày 12 tháng 10, 1973 Tuyển Tập Tháng Mười
 • Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 9, 1973 Vũ Khắc Khoan
 • Giai Phẩm Văn ngày 13 tháng 8, 1973 Tuyển Tập Tháng Tám
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1973 Số Đặc Biệt Văn Hào Stendhal
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 7, 1973 Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều
 • Giai Phẩm Văn ngày 13 tháng 7, 1973 Năm Nhà Văn Nữ Việt Nam
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1973 Tháng Sáu Mùa Hạ
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1973 Hiện Tượng Sách Dịch
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1973 Tuyển Tập Tháng Năm
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1973 Tưởng Niệm Doăn Duân
 • Giai Phẩm Văn ngày 18 tháng 3, 1973 Bùi Giáng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1973 Văn Chương Trong Ḥa B́nh
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1973 Phỏng Vấn Nhà Văn Nữ Trùng Dương
 • Giai Phẩm Văn ngày 12 tháng 2, 1973 Hồ Dzếnh Trong Ḍng Thơ Tiền Chiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1973 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 1, 1973 Tân Niên 1973
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 1 năm 1973 Xuân Qúy Sửu
 • văn số 187 tháng 10 năm 1971
 • văn số 132 tháng 6 năm 1969 Phượng Trong Thành Nội
 • văn số 121 tháng 7 năm 1968
 • văn số 30 ngày 15 tháng 3 năm 1965 John Steinbeck
 • văn số 29 ngày 25 tháng 2 năm 1965 Tưởng Niệm Lê Văn Trương
 • văn số 28 ngày 15 tháng 2 năm 1965 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 26 & 27 ngày 15 tháng 1 năm 1965 (2 so 26 & 27) Giai Phẩm Xuân Ất Tỵ
 • văn số 25 ngày 1 tháng 1 năm 1965 Số Đặc Biệt Đệ Nhất Chu Niên Albert Camus
 • văn số 24 ngày 15 tháng 12 năm 1964 Marie Noel
 • văn số 23 ngày 1 tháng 12 năm 1964 Đọc Thơ Jacques Prévert / 19 tháng 11 Tưởng Niệm Thi Sĩ Nguyễn Nhược Pháp
 • văn số 22 ngày 15 tháng 11 năm 1964 Tưởng Niệm Khái Hưng
 • văn số 21 ngày 1 tháng 11 năm 1964 Andre Malraux
 • văn số 20 ngày 15 tháng 10 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 19 ngày 1 tháng 10 năm 1964 Andre Maurois
 • văn số 18 ngày 15 tháng 9 năm 1964 Thơ Văn Có Lửa
 • văn số 17 ngày 1 tháng 9 năm 1964 Jean Paul Sartre
 • văn số 16 ngày 15 tháng 8 năm 1964 Khởi Đăng Truyện Dài Đêm Tóc Rối của Dương Nghiễm Mậu
 • văn số 15 ngày 1 tháng 8 năm 1964 Tưởng Niệm Tagore
 • văn số 14 ngày 15 tháng 7 năm 1964 Tưởng Niệm Nhất Linh
 • văn số 13 ngày 1 tháng 7 năm 1964 Thơ Văn Nữ Lưu
 • văn số 12 ngày 15 tháng 6 năm 1964 Guy De Maupassant
 • văn số 11 ngày 1 tháng 6 năm 1964 Những Cây Bút Trẻ Đang Lên
 • văn số 10 ngày 15 tháng 5 năm 1964 Văn Hóa Phật Giáo
 • văn số 9 ngày 1 tháng 5 năm 1964 Alberto Moravia
 • văn số 8 ngày 15 tháng 4 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 7 ngày 1 tháng 4 năm 1964 Đọc Văn Stefan Zweig
 • văn số 6 ngày 15 tháng 10 năm 1964 Những Cây Bút Trẻ
 • văn số 5 ngày 1 tháng 3 năm 1964 Những Tiếng Nói Mới Trong Văn Học
 • văn số 4 ngày 15 tháng 2 năm 1964 Số Tân Niên
 • văn số 3 ngày 1 tháng 2 năm 1964 Giai Phẩm Xuân Bính Th́n
 • văn số 2 ngày 15 tháng 1 năm 1964 Albert Camus
 • văn số 1 ngày 1 tháng 1 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn

 • Văn số 115 & 116
  Tháng 7 & 8, 2006 Hoàng Anh Tuấn
  Văn số 115 & 116 <br>Tháng 7 & 8, 2006 Hoàng Anh Tuấn
  B́a: Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn
  Tranh b́a:


  CHIA TAY HOÀNG ANH TUẤN
  ° Nguyễn Xuân Hoàng VỀ NHỮNG CHUYẾN ĐI XA 3
  ° Thu Thuyền HOÀNG ANH TUẤN, THÂN PHỤ TÔI 12
  ° Hoàng Xuân Sơn NGĂN CUỐI, TIỄN VỌNG HỒN THI SĨ HOÀNG ANH TUẤN 18
  ° Châu Liêm NGƯỜI T̀NH CỦA HÀ NỘI ĐĂ RA ĐI 19
  ° Sao Biển HOÀNG ANH TUẤN VỀ VỚI HÀ NỘI XƯA 23
  ° Hải Phương TRÊN CHUYẾN XE Đ̉ MINH TRUNG SÀI G̉N ĐÀ LẠT 30
  ° Bùi Bích Hà ĐỌC THƠ HOÀNG ANH TUẤN 32
  ° Nguyễn Xuân Thiệp LỤC BÁT HOÀNG ANH TUẤN 37
  ° Nguyễn Mạnh Trinh YÊU EM, HÀ NỘI 39
  ° Phạm Việt Cường LỜI TỰA CHO TẬP THƠ "YÊU EM HÀ NỘI CỦA HOÀNG ANH TUẤN" 43
  ° Tuấn Huy NGÀN NĂM SƯƠNG KHÓI 46
  ° Đỗ Vẫn Trọn LĂO NGOAN ĐỒNG HOÀNG ANH TUẤN ĐĂ RA ĐI 51
  ° Huy Phương CHÂN DUNG HOÀNG ANH TUẤN VÀ "YÊU EM, HÀ NỘI " 57

  TRUYỆN & THƠ HOÀNG ANH TUẤN
  ° CÁI TÁT 65

  THƠ HOÀNG ANH TUẤN
  ° YÊU EM, HÀ NỘI 74
  ° BÀI CA M.L. 76
  ° KHI EM NÓI 75
  ° THƠ XUÂN CHO CÔ GÁI LÀNG LIM 77
  ° ÁNH MẮT 78
  ° BÀI CÔNG CHÚA THÁNG CHÍN 80
  ° BẾN XUÂN TIỄN BIỆT 81
  ° BÀI MỴ KHƯƠNG THÁNG SÁU 82
  ° MƯA SÀI G̉N, MƯA HÀ NỘI 83
  ° ĐỢI THƯ 85
  ° YÊN LẶNG BAN MAI 86
  ° MỘT KHOẢNH KHẮC BUỔI SÁNG 87
  ° HÀ NỘI, MÙA THU VÀ EM 88
  ° BÀI THƠ HÀ NỘI 89

  Và Những Bài Thơ Khác 90
  ° BÀI CA SAO SAU NÀY 90
  ° BÀI CỦA MÂY 91
  ° BÀI CUỐI NĂM 91
  ° BÀI KHƯƠNG MUỘI THÁNG MƯỜI 92
  ° CHIỀU ĐỢI MƯA 93
  ° CHO MÂY BAY QUA 93
  ° CHO MÂY NHỎ 94
  ° CHO MỘT GIẤC MƠ 95
  ° CHO NGÀY GẶP LẠI 96
  ° ĐÊM TẠNH MƯA 97
  ° ĐIỆU NHẠC TẮT ĐÈN 98
  ° CHIỀU THƠM GỖ CŨ 101
  ° ĐỘC VẬN 101
  ° ĐƠN SƠ 103
  ° HÀM TIẾU 103
  ° HOA 104
  ° MÙA XUÂN RIÊNG TƯ 104
  ° NHỚ KHƯƠNG MUỘI, CHIM VÀ BƯỚM 108
  ° NHỚ XUỐNG 109
  ° CON SÓC 110
  ° NHỮNG MẮT TRONG ĐDÊM 110
  ° QUÀ NOEL 88 TẶNG NHƯ HỒNG 113
  ° ĐÊM SAN JOSE 114
  ° RIÊNG 118
  ° SAN JOSE, MƯỜI LĂM THÁNG MƯỜI MỘT 119
  ° TẠ LỖI 120
  ° TRỞ LẠI PARIS 120
  ° TỪ NGÔI NHÀ TRẮNG 122
  ° TỪ THÁNG CHÍN SAN JOSE 123

  Và Các Mục Thường Xuyên 126
  ° Orhan Pamuk - Bản dịch của Ngọc ISTANBUL: KỶ NIỆM VÀ THÀNH PHỐ 126
  ° Trần Mộng Tú VIẾT G̀? 131
  ° Đỗ Kh. KREMENCHECK TRÊN GỈNG EURE 135
  ° Lưu Diệu Vân NGÀY 13 KHUYẾT 144
  ° Đỗ Lê Anh Đào HẠ LAm 146
  ° Nguyễn Lương Vỵ BẤT TUYỆT 148
  ° Đạm Thạch ĐI TỪ "NỬA ĐỜI HƯƠNG PHẤN" 150
  ° Hoàng Nga CON ĐƯỜNG TÔI ĐI 165
  ° Đỗ Quư Dân CỬA VÀO NHÀ NÀNG 172
  ° Jenny Đỗ CHÙA GIÁNH 175
  ° Dương Như Nguyện CHUNG QUY CŨNG V̀ CHÀNG LÀ SINH VẬT DỄ THƯƠNG NHẤT MÀ THƯỢNG ĐẾ ĐĂ TẠO RA SAU ÔNG ADAM .... 180
  ° Huỳnh Liễu Ngạn TI^`N KIẾP HUẾ 183
  ° Nguyễn Hữu Liêm TỪ PHÍA TRÁI VU LAN VỚI KINH SÁCH VÀ CỎ CÂY 184
  ° Nguyễn Thành Châu CA NGUYỆN, GỞI CÂY XƯƠNG RỒNG TRONG GIÓ 189
  ° Nguyễn Viện MÙI KHÉT 193
  ° Nguyễn Viện CÁI CHẾT CỦA MỘT KHỨA LĂO 194
  ° Tiểu Tử BÀI CA VỌNG CỔ 195
  ° Nguyễn Nam An BÀI MỘT BUỔI 202
  ° Chu Vương Miện MÂY DẠT BÈO TRÔI 203
  ° Chu Vương Miện QUÊ XA 204
  ° Đào Vũ Hoài GIAN PHỤ 205
  ° Đoàn Nhă Văn TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN VŨ: NHẢY DỰNG NGANG TRỜI THẾ ĐÁ TUNG 210
  ° Nguyễn Huy Thiệp TÔI NGỐ RỪNG GIỮA L̉NG HÀ NỘI ... 222
  ° Nguyễn Huy Thạch SÁCH BÁO TRONG THÁNG 228

  Thư Ṭa Soạn

  Tháng Mười, năm 2006

  Bạn đọc thân quư, ,

  Trong hai năm liên tiếp máy của toà soạn Văn bị virus phá nát tất cả,lần này không phải chỉ một số báo mà hiện nay bạn đang có trong tay, mà c̣n phá nát Văn số đặc biệt về Kiệt Tấn, một về Thế Uyên.

  Không những thế ba cuốn sách đang trên đường lay out của Đinh Linh, Hoàng Chính và Đoàn Nhă Văn cũng chịu chung số phận. Chúng tôi - mặc dù sống trong vùng Thung Lũng điện tử nhưng lại là một trong số ít ngựi dốt nát về mặt bảo vệ và sửa chửa máy móc. Cho nên phải nhờ các bạn trẻ, kiến thức về computer cao, cứu trợ.

  Sô báo này đưa được đến nhà in quá muộn, nhưng dẫu sao có c̣n hơn không.

  Như bạn đọc có thể thấy số báo này gồm hai phần: phần đầu 125 trang [nửa số báo] dành cho thi sĩ Hoàng Anh Tuấn và nửa phần sau dành cho các tác giả của Văn, gồm các tác giả Trần Mộng Tú, Đỗ Kh., Lưu Diệu Vân, Nguyễn Lương Vỵ, Đạm Thạch, Hoàng Nga, Dương Như Nguyện, Huỳnh Liễu Ngạn, Nguyễn Hữu Liêm, Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Viện, Nguyễn Nam An, Chu Vương Miện, Đoàn Nhă Văn.

  Bên cạnh đó, Văn trân trọng giới thiệu những tác giả lần đầu đến với Văn mặc dù tên tuổi các tác giả đó đă đưọc người đọc biết từ lâu: nhà thơ Đỗ Lê Anh Đào, Đào Vũ Hoài, và những ngựi viết mới của Văn: Jenny Đỗ, Đỗ Quư Dân, Tiểu Tử, nhưng sáng tác của họ là một niềm vui lớn của thế giới chữ nghĩa chúng ta.

  Sau cùng xin được giới thiệu đến bạn đọc cái mới nhất trong tháng Mười 2006: Trích đoạn Chương Một tác phẩm Istanbul: Memories and a City của Orhan Pamuk, Nobel Văn chương 2006, do nhà văn Ngọc, tác giả quen thuộc của Văn dịch từ bản Anh ngữ của Maureen Freely, nxb Alfred A. Knopf.

  Cám ơn và cầu chúc bạn đọc sức khoẻ, b́nh an và hạnh phúc.

  Thân kính

  văn 

  © 2005-2008, Van Magazine


  Copyright by authors and Văn Magazine 1964 - 2008
  All design copyright © 2005-2008 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.