Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 6
        trang chính     chủ trương     gửi bài      mua báo     phát hành     ủng hộ     liên lạc     trang bạn    
Văn magazine
 tất cả mọi số

NGUYỄN XUÂN HOÀNG (1997 - now)

 • văn 123 & 124
  Tháng 3 & 4, 2007
 • văn 119 & 120 & 121 & 122
  Tháng 11 & 12, 2006 & Tháng 1 & 2, 2007 Xuân Đinh Hợi
 • văn 117 & 118
  Tháng 9 & 10, 2006 Kiệt Tấn
 • văn 115 & 116
  Tháng 7 & 8, 2006 Hoàng Anh Tuấn
 • văn 113 & 114
  Tháng 5 & 6, 2006 Thanh Tâm Tuyền
 • văn số 111 & 112 tháng 3 & 4, 2006 Tân Niên Bính Tuất
 • văn số 109 & 110 tháng 1 & 2 năm 2006 Xuân Bính Tuất
 • văn số 107 & 108 tháng 11 & 12 năm 2005 Nhă Ca Tác Giả, Tác Phẩm
 • văn số 105 & 106 tháng 9 & 10 năm 2005
 • văn số 103 & 104 tháng 7 & 8 năm 2005
 • văn số 101 & 102 tháng 5 & 6 năm 2005
 • văn số 99 & 100 tháng 3 & 4 năm 2005
 • văn số 97 & 98 tháng 1 & 2 năm 2005 Xuân Ất Dậu
 • văn số 95 & 96 tháng 11 & 12 năm 2004
 • văn số 93 & 94 tháng 9 & 10 năm 2004 Chủ Đề Kịch
 • văn số 92 tháng 8 năm 2004
 • văn số 90 & 91 tháng 6 & 7 năm 2004
 • văn số 88 & 89 tháng 4 & 5 năm 2004
 • văn số 86 & 87 tháng 2 & 3, 2004
 • văn số 84 & 85 tháng 12 năm 2003 & 1 năm 2004 Xuân Giáp Thân
 • văn số 83 tháng 11, 2003
 • văn số 81 & 82 tháng 9 & 10, 2003
 • văn số 80 tháng 8, 2003
 • văn số 78 & 79 tháng 6 & 7, 2003 Mùa Hè 2003
 • văn số 77 tháng 5, 2003
 • văn số 76 tháng 4, 2003
 • văn số 75 tháng 3, 2003
 • văn số 73 & 74 tháng 1 & 2, 2003 Xuân Qúy Mùi 2003
 • văn số 72 tháng 12 năm 2002 Lê Thành Nhơn
 • văn số 70 & 71 tháng 10 & 11 năm 2002
 • văn số 69 tháng 9 năm 2002
 • văn số 68 tháng 8 năm 2002
 • văn số 66 & 67 tháng 6 & 7 năm 2002
 • văn số 65 tháng 5 năm 2002
 • văn số 63 & 64 Tháng 3 & 4, 2002 Tân Niên Nhâm Ngọ
 • văn số 61 & 62 Tháng 1 & 2, 2002 Xuân Nhâm Ngọ
 • văn số 60 tháng 12 năm 2001
 • văn số 59 tháng 11 năm 2001
 • văn số 58 tháng 10 năm 2001
 • văn số 57 tháng 9 năm 2001
 • văn số 55 & 56 tháng 7 & 8 Mùa Hè 2001
 • văn số 53 & 54 tháng 5 & 6 năm 2001 Số Đặc Biệt Trịnh Công Sơn
 • văn số 52 tháng 4 năm 2001
 • văn số 51 tháng 3 năm 2001
 • văn số 49 & 50 tháng 1 & 2 năm 2001 Tân Niên 2001
 • văn Xuân Tân Tỵ 2001
 • văn số 48 tháng 12 năm 2000
 • văn số 47 tháng 11 năm 2000
 • văn số 46 tháng 10 năm 2000
 • văn số 45 tháng 9 năm 2000 Tưởng Niệm Ngọc Dũng
 • văn số 43 & 44 tháng 7 & 8 năm 2000 Mùa Hè 2000
 • văn số 42 tháng 6 năm 2000 Viết Từ Canada
 • văn số 41 tháng 5 năm 2000
 • văn số 40 tháng 4 năm 2000
 • văn số 39 tháng 3 năm 2000
 • văn số 37 & 38 tháng 1 & 2 năm 2000
 • văn Xuân Canh Th́n năm 2000
 • văn số 36 tháng 12 năm 1999
 • văn số 35 tháng 11 năm 1999
 • văn số 34 tháng 10 năm 1999
 • văn số 33 tháng 9 năm 1999
 • văn số 32 tháng 8 năm 1999
 • văn số 31 tháng 7 năm 1999
 • văn số 30 tháng 6 năm 1999
 • văn số 29 tháng 5 năm 1999
 • văn số 28 tháng 4 năm 1999
 • văn số 27 tháng 3 năm 1999
 • văn số 25 & 26 tháng 1 & 2 năm 1999 Xuân Kỷ Măo
 • văn số 24 tháng 12, 1998
 • văn số 23 tháng 11, 1998
 • văn số 22 tháng 10, 1998
 • văn số 21 tháng 9, 1998
 • văn số 20 tháng 8, 1998
 • văn số 19 tháng 7, 1998
 • văn số 18 tháng 6, 1998 Tưởng Nhớ Nhà Thơ Nguyên Sa (1932 - 1998) Và Octavio Paz (1914 - 1998)
 • văn số 17 tháng 5, 1998
 • văn số 16 tháng 4, 1998
 • văn số 15 tháng 3, 1998
 • văn số đặc biệt tháng 2, 1998 Tưởng Mộ Mai Thảo
 • văn số 13 & 14 tháng 1 & 2, 1998 Xuân Mậu Dần 1998
 • văn số 12 tháng 12 năm 1997 giáng sinh 1997
 • văn số 1 tháng 1 năm 1997 Xuân Đinh Sửu

  NGUYỄN XUÂN HOÀNG / MAI THẢO (1996)

 • văn số 162 tháng 11 năm 1996
 • văn số 161 tháng 10 năm 1996

  MAI THẢO (1982 - 1996)

 • văn số 160 tháng 9, 1996
 • văn số 158 & 159 tháng 1 & 2, 1996 Xuân Bính Tư
 • văn số 153 tháng 4, 1995
 • văn số 106 tháng 4, 1991

  NGUYỄN Đ̀NH VƯỢNG (1963 - 1975)

 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1975 Những Triển Vọng Mới
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1975 Văn Chương Nữ Giới
 • Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 1, 1975 Xuân Ất Măo
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974 Giáng Sinh 1974
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974 Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974 Vấn Đề Văn Học
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974 Ba Nhà Thơ Tiền Chiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974 Tiểu Thuyết Và Văn Chương Vơ Phiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974 Arthur Rimbaud
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974 Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974 Tám Người Tên Tuổi
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974 Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974 Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974 Vơ Hồng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974 Tuyển Tập Tháng Ba
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1974 Tuyển Tập Đầu Năm Giáp Dần
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1973 Giáng Sinh 73 và Patrick White Nobel 73
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 10, 1973 Thanh Tâm Tuyền
 • Giai Phẩm Văn ngày 12 tháng 10, 1973 Tuyển Tập Tháng Mười
 • Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 9, 1973 Vũ Khắc Khoan
 • Giai Phẩm Văn ngày 13 tháng 8, 1973 Tuyển Tập Tháng Tám
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1973 Số Đặc Biệt Văn Hào Stendhal
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 7, 1973 Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều
 • Giai Phẩm Văn ngày 13 tháng 7, 1973 Năm Nhà Văn Nữ Việt Nam
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1973 Tháng Sáu Mùa Hạ
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1973 Hiện Tượng Sách Dịch
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1973 Tuyển Tập Tháng Năm
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1973 Tưởng Niệm Doăn Duân
 • Giai Phẩm Văn ngày 18 tháng 3, 1973 Bùi Giáng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1973 Văn Chương Trong Ḥa B́nh
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1973 Phỏng Vấn Nhà Văn Nữ Trùng Dương
 • Giai Phẩm Văn ngày 12 tháng 2, 1973 Hồ Dzếnh Trong Ḍng Thơ Tiền Chiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1973 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 1, 1973 Tân Niên 1973
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 1 năm 1973 Xuân Qúy Sửu
 • văn số 187 tháng 10 năm 1971
 • văn số 132 tháng 6 năm 1969 Phượng Trong Thành Nội
 • văn số 121 tháng 7 năm 1968
 • văn số 30 ngày 15 tháng 3 năm 1965 John Steinbeck
 • văn số 29 ngày 25 tháng 2 năm 1965 Tưởng Niệm Lê Văn Trương
 • văn số 28 ngày 15 tháng 2 năm 1965 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 26 & 27 ngày 15 tháng 1 năm 1965 (2 so 26 & 27) Giai Phẩm Xuân Ất Tỵ
 • văn số 25 ngày 1 tháng 1 năm 1965 Số Đặc Biệt Đệ Nhất Chu Niên Albert Camus
 • văn số 24 ngày 15 tháng 12 năm 1964 Marie Noel
 • văn số 23 ngày 1 tháng 12 năm 1964 Đọc Thơ Jacques Prévert / 19 tháng 11 Tưởng Niệm Thi Sĩ Nguyễn Nhược Pháp
 • văn số 22 ngày 15 tháng 11 năm 1964 Tưởng Niệm Khái Hưng
 • văn số 21 ngày 1 tháng 11 năm 1964 Andre Malraux
 • văn số 20 ngày 15 tháng 10 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 19 ngày 1 tháng 10 năm 1964 Andre Maurois
 • văn số 18 ngày 15 tháng 9 năm 1964 Thơ Văn Có Lửa
 • văn số 17 ngày 1 tháng 9 năm 1964 Jean Paul Sartre
 • văn số 16 ngày 15 tháng 8 năm 1964 Khởi Đăng Truyện Dài Đêm Tóc Rối của Dương Nghiễm Mậu
 • văn số 15 ngày 1 tháng 8 năm 1964 Tưởng Niệm Tagore
 • văn số 14 ngày 15 tháng 7 năm 1964 Tưởng Niệm Nhất Linh
 • văn số 13 ngày 1 tháng 7 năm 1964 Thơ Văn Nữ Lưu
 • văn số 12 ngày 15 tháng 6 năm 1964 Guy De Maupassant
 • văn số 11 ngày 1 tháng 6 năm 1964 Những Cây Bút Trẻ Đang Lên
 • văn số 10 ngày 15 tháng 5 năm 1964 Văn Hóa Phật Giáo
 • văn số 9 ngày 1 tháng 5 năm 1964 Alberto Moravia
 • văn số 8 ngày 15 tháng 4 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 7 ngày 1 tháng 4 năm 1964 Đọc Văn Stefan Zweig
 • văn số 6 ngày 15 tháng 10 năm 1964 Những Cây Bút Trẻ
 • văn số 5 ngày 1 tháng 3 năm 1964 Những Tiếng Nói Mới Trong Văn Học
 • văn số 4 ngày 15 tháng 2 năm 1964 Số Tân Niên
 • văn số 3 ngày 1 tháng 2 năm 1964 Giai Phẩm Xuân Bính Th́n
 • văn số 2 ngày 15 tháng 1 năm 1964 Albert Camus
 • văn số 1 ngày 1 tháng 1 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn

 • Văn số 109 & 110
  Tháng 1 & 2, 2006
  Xuân Bính Tuất
  Văn số 109 & 110 <br>Tháng 1 & 2, 2006 Xuân Bính Tuất
  B́a: Bài Cḥi
  Tranh b́a: Lê Kư Thương,
 • Nguyễn Xuân Hoàng Sổ Tay Tháng Giêng TÔI NGHE TIẾNG NƯỚC REO TRÊN BẾP 4
  ° Huỳnh Hữu Ủy ĐẦU XUÂN NÓI CHUYỆN BÀI TỚI, BÀI CH̉I 11
 • Tô Thuỳ Yên KHẤT GIẢ 31
  ° Tô Thuỳ Yên HỒN VÔ SỞ CƯ 33
 • Phan Thị Như Ngọc KỂ CHUYỆN HOA SEN 35
 • Du Tử Lê CÂY SINH NỞ NHỮNG ĐỨA CON ... NHƯ NÚI 44
 • Kinh Dương Vương ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ 46
 • Nguyệt Thư CHỈ C̉N MÙI HƯƠNG TẾT 51
  ° Đặng Thân QUÁ NGUYÊN TIÊU 52
  ° Khánh Hà BUỔI TÔI VỀ 54
  ° Đinh Bá Anh VÀI D̉NG VỀ THƠ HUỲNH LÊ NHẬT TẤN 55
  ° Huỳnh Lê Nhật Tấn MỌI NGÀY TỒN TẠI 56
  ° Huỳnh Lê Nhật Tấn VÔ T̀NH 57
  ° Huỳnh Lê Nhật Tấn TỰA TÔI VÀO LÁ 58
  ° Ngự Thuyết NGƯỜI Ở LẠI 59
 • Nina McPherson / Trần Vũ dịch RỬA TỘI 76
  ° Trần Thị NgH, MATACO, LTD. 81
 • Hồ Đ́nh Nghiêm NHƯ NGUYỆN 91
 • Đinh Trường Chinh NGÀY KHÔNG SIÊU THỰC Ở SF 102
 • Trần Nghi Hoàng THẮP NÉN HƯƠNG BUỔI CHIỀU KHÔ RƯỢU 104
 • Nguyễn Vĩnh Nguyên MẶT ĐẤT BUỒN 106
 • Lưu Diệu Vân VIÊN THUỐC 48 TIẾNG 108
  ° Ấu Tím CHẲNG THÀ XE CÁT MÀ VUI 109
  ° Chu Vương Miện PHƯƠNG BẮC 115
  ° Chu Vương Miện VÔ T̀NH 116
  ° Chu Vương Miện TẠI SAO 116
  ° Trần Yên Hoà CUỐI MÙA 117
 • Đạm Thạch TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI, TÓC BẠC 118
  ° Ngữ An MÙA XUÂN ĐĂ QUA 120
  ° Lư Lan NGƯỜI ĐÀN BÀ KỂ CHUYỆN 121
  ° Nguyễn Nam An CUỐI NĂM VỀ LẠI 128
  ° Harold Pinter / Tạp Chí Văn VỀ VỞ KỊCH ONE FOR THE ROAD CUẢ HAROLD PINTER, Nobel Văn Chương 2005 129
 • Harold Pinter / Hoàng Ngọc Biên dịch VỀ LY RƯỢU CUỐI CÙNG 132
  ° Huỳnh Liễu Ngạn GỞI MỘT D̉NG SÔNG BÂY GIỜ ĐĂ TRÔI RA BIỂN 154
  ° Trần Mộng Tú MUA CÁ 155
  ° Quỳnh Thi NĂM MỚI 157
  ° Hải Phương DẠ TIỆC ĂN TRĂNG ĐÊM THẢ CỎ CÁNH ĐỒNG EM 158
  ° Trịnh Y Thư NH̀N LẠI TRẦN GIAN 160
  ° Nguyễn Hoà Trước VÀI DẤU TÍCH CỦA MÙA XUÂN 164
  ° Sử Mặc LIÊN KHÚC 167
  ° Sử Mặc THẦN LUÂN 167
  ° Sử Mặc CHỚ 168
  ° Sử Mặc CHÓ 168
  ° Tâm Thanh ĐOẠN CUỐI MỘT CUỘC T̀NH LĂNG MẠN 169
  ° Tôn Nữ Mộng Lành ĐƯỜNG CÂY BÀNG 179
 • Vũ Trọng Quang ĐẾN CAM RANH NHỚ 182
  ° Trịnh Gia Mỹ THINH LẶNG, CHỢT NGHE 183
  ° Nguyễn Ngọc Tư CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN 184
  ° Đoàn Nhă Văn NẮNG, GIÓ, VỊT VÀ ĐÀN BÀ 215
  ° Cổ Ngư HÀ NỘI, MÙA NƯỚC CẠN 220
  ° Mai Ninh NGOÀI QUÊ HƯƠNG 232
  ° Đào Trung Đạo KAZUO ISHIGURO VỚI TIỂU THUYẾT NEVER LET ME GO 238
 • Thư Ṭa Soạn

  Tháng Giêng, năm 2006

  Bạn đọc thân quư,

  Văn Xuân Bính Tuất 2006 là một tập hợp sáng tác thơ, văn và phê b́nh nghiên cứu. Trước hết là một bài viết của Huỳnh Hữu Ủy về Bài Cḥi Bài Tới. Nghiêm túc trong nghiên cứu, chính xác trong ngôn ngữ,những bài viết về văn hoá Việt Nam của ông luôn được người đọc đánh giá rất cao.

  Số báo này c̣n giới thiệu ba tác gia:û Harold Pinter, Nobel Văn chương 2005 với một vở kịch của ông One For The Road / Ly Rượu Cuối Cùng do Hoàng Ngọc Biên dịch; truyện ngắn Hà Nội Mùa Nước Cạn của Cổ Ngư trong tập Đêm Nghi Ngại đi với bài đọc sách của Mai Ninh và sau cùng là Cánh Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư, tác giả đang được nói đến nhiều nhất trong nước hiện nay kèm với bài viết của nhà phê b́nh Đoàn Nhă Văn. Truyện ngắn Cánh Đồng Bất Tận không thấy trên các kệ sách hải ngoại, và v́ do không liên lạc được với tác giả, chúng tôi xin nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cho phép được in lại truyện ngắn này đi kèm với bài viết của Đoàn Nhă Văn như để đáp ứng một nhu cầu thông tin văn học.

  Văn Xuân 2006 c̣n được sự đóng góp của các tác giả Tô Thùy Yên, Du Tử Lê, Trần Thị NgH.,Hồ Đ́nh Nghiêm, Lư Lan, Trần Mộng Tú, Nina McPherson, Kinh Dương Vương, Tâm Thanh, Ngự Thuyết và khá nhiều thơ của Sử Mặc, Trần Nghi Hoàng, Trịnh Y Thư, Đạm Thạch,Nguyễn Hoà Trước, Huỳnh Liễu Ngạn, Đinh Trường Chinh, Trịnh Gia Mỹ, Lưu Diệu Vân, Hải Phương, Nguyệt Thư, Khánh Hà, Trần Yên Hoà, Nguyễn Nam An, Ngữ An, Quỳnh Thi, Vũ Trọng Quang và nhiều tác giả lần đầu đến với Văn: Đặng Thân, Huỳnh Lê Nhật Tấn - Đinh Bá Anh, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Tôn Nữ Mộng Lành.

  Tạp chí Văn có mặt đến hôm nay là nhờ sự đóng góp của các tác giả cộng tác và được sự hưởng ứng của bạn đọc. Chúng tôi chỉ là cây cầu nối liền người viết và người đọc. Không có người viết và không có người đọc, cây cầu sẽ không tồn tại.

  Kính chúc quư bạn một năm mới nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc

  văn 

  © 2005-2008, Van Magazine


  Copyright by authors and Văn Magazine 1964 - 2008
  All design copyright © 2005-2008 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.