Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 6
        trang chính     chủ trương     gửi bài      mua báo     phát hành     ủng hộ     liên lạc     trang bạn    
Văn magazine
 tất cả mọi số

NGUYỄN XUÂN HOÀNG (1997 - now)

 • văn 123 & 124
  Tháng 3 & 4, 2007
 • văn 119 & 120 & 121 & 122
  Tháng 11 & 12, 2006 & Tháng 1 & 2, 2007 Xuân Đinh Hợi
 • văn 117 & 118
  Tháng 9 & 10, 2006 Kiệt Tấn
 • văn 115 & 116
  Tháng 7 & 8, 2006 Hoàng Anh Tuấn
 • văn 113 & 114
  Tháng 5 & 6, 2006 Thanh Tâm Tuyền
 • văn số 111 & 112 tháng 3 & 4, 2006 Tân Niên Bính Tuất
 • văn số 109 & 110 tháng 1 & 2 năm 2006 Xuân Bính Tuất
 • văn số 107 & 108 tháng 11 & 12 năm 2005 Nhă Ca Tác Giả, Tác Phẩm
 • văn số 105 & 106 tháng 9 & 10 năm 2005
 • văn số 103 & 104 tháng 7 & 8 năm 2005
 • văn số 101 & 102 tháng 5 & 6 năm 2005
 • văn số 99 & 100 tháng 3 & 4 năm 2005
 • văn số 97 & 98 tháng 1 & 2 năm 2005 Xuân Ất Dậu
 • văn số 95 & 96 tháng 11 & 12 năm 2004
 • văn số 93 & 94 tháng 9 & 10 năm 2004 Chủ Đề Kịch
 • văn số 92 tháng 8 năm 2004
 • văn số 90 & 91 tháng 6 & 7 năm 2004
 • văn số 88 & 89 tháng 4 & 5 năm 2004
 • văn số 86 & 87 tháng 2 & 3, 2004
 • văn số 84 & 85 tháng 12 năm 2003 & 1 năm 2004 Xuân Giáp Thân
 • văn số 83 tháng 11, 2003
 • văn số 81 & 82 tháng 9 & 10, 2003
 • văn số 80 tháng 8, 2003
 • văn số 78 & 79 tháng 6 & 7, 2003 Mùa Hè 2003
 • văn số 77 tháng 5, 2003
 • văn số 76 tháng 4, 2003
 • văn số 75 tháng 3, 2003
 • văn số 73 & 74 tháng 1 & 2, 2003 Xuân Qúy Mùi 2003
 • văn số 72 tháng 12 năm 2002 Lê Thành Nhơn
 • văn số 70 & 71 tháng 10 & 11 năm 2002
 • văn số 69 tháng 9 năm 2002
 • văn số 68 tháng 8 năm 2002
 • văn số 66 & 67 tháng 6 & 7 năm 2002
 • văn số 65 tháng 5 năm 2002
 • văn số 63 & 64 Tháng 3 & 4, 2002 Tân Niên Nhâm Ngọ
 • văn số 61 & 62 Tháng 1 & 2, 2002 Xuân Nhâm Ngọ
 • văn số 60 tháng 12 năm 2001
 • văn số 59 tháng 11 năm 2001
 • văn số 58 tháng 10 năm 2001
 • văn số 57 tháng 9 năm 2001
 • văn số 55 & 56 tháng 7 & 8 Mùa Hè 2001
 • văn số 53 & 54 tháng 5 & 6 năm 2001 Số Đặc Biệt Trịnh Công Sơn
 • văn số 52 tháng 4 năm 2001
 • văn số 51 tháng 3 năm 2001
 • văn số 49 & 50 tháng 1 & 2 năm 2001 Tân Niên 2001
 • văn Xuân Tân Tỵ 2001
 • văn số 48 tháng 12 năm 2000
 • văn số 47 tháng 11 năm 2000
 • văn số 46 tháng 10 năm 2000
 • văn số 45 tháng 9 năm 2000 Tưởng Niệm Ngọc Dũng
 • văn số 43 & 44 tháng 7 & 8 năm 2000 Mùa Hè 2000
 • văn số 42 tháng 6 năm 2000 Viết Từ Canada
 • văn số 41 tháng 5 năm 2000
 • văn số 40 tháng 4 năm 2000
 • văn số 39 tháng 3 năm 2000
 • văn số 37 & 38 tháng 1 & 2 năm 2000
 • văn Xuân Canh Th́n năm 2000
 • văn số 36 tháng 12 năm 1999
 • văn số 35 tháng 11 năm 1999
 • văn số 34 tháng 10 năm 1999
 • văn số 33 tháng 9 năm 1999
 • văn số 32 tháng 8 năm 1999
 • văn số 31 tháng 7 năm 1999
 • văn số 30 tháng 6 năm 1999
 • văn số 29 tháng 5 năm 1999
 • văn số 28 tháng 4 năm 1999
 • văn số 27 tháng 3 năm 1999
 • văn số 25 & 26 tháng 1 & 2 năm 1999 Xuân Kỷ Măo
 • văn số 24 tháng 12, 1998
 • văn số 23 tháng 11, 1998
 • văn số 22 tháng 10, 1998
 • văn số 21 tháng 9, 1998
 • văn số 20 tháng 8, 1998
 • văn số 19 tháng 7, 1998
 • văn số 18 tháng 6, 1998 Tưởng Nhớ Nhà Thơ Nguyên Sa (1932 - 1998) Và Octavio Paz (1914 - 1998)
 • văn số 17 tháng 5, 1998
 • văn số 16 tháng 4, 1998
 • văn số 15 tháng 3, 1998
 • văn số đặc biệt tháng 2, 1998 Tưởng Mộ Mai Thảo
 • văn số 13 & 14 tháng 1 & 2, 1998 Xuân Mậu Dần 1998
 • văn số 12 tháng 12 năm 1997 giáng sinh 1997
 • văn số 1 tháng 1 năm 1997 Xuân Đinh Sửu

  NGUYỄN XUÂN HOÀNG / MAI THẢO (1996)

 • văn số 162 tháng 11 năm 1996
 • văn số 161 tháng 10 năm 1996

  MAI THẢO (1982 - 1996)

 • văn số 160 tháng 9, 1996
 • văn số 158 & 159 tháng 1 & 2, 1996 Xuân Bính Tư
 • văn số 153 tháng 4, 1995
 • văn số 106 tháng 4, 1991

  NGUYỄN Đ̀NH VƯỢNG (1963 - 1975)

 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1975 Những Triển Vọng Mới
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1975 Văn Chương Nữ Giới
 • Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 1, 1975 Xuân Ất Măo
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974 Giáng Sinh 1974
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974 Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974 Vấn Đề Văn Học
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974 Ba Nhà Thơ Tiền Chiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974 Tiểu Thuyết Và Văn Chương Vơ Phiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974 Arthur Rimbaud
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974 Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974 Tám Người Tên Tuổi
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974 Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974 Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974 Vơ Hồng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974 Tuyển Tập Tháng Ba
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1974 Tuyển Tập Đầu Năm Giáp Dần
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1973 Giáng Sinh 73 và Patrick White Nobel 73
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 10, 1973 Thanh Tâm Tuyền
 • Giai Phẩm Văn ngày 12 tháng 10, 1973 Tuyển Tập Tháng Mười
 • Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 9, 1973 Vũ Khắc Khoan
 • Giai Phẩm Văn ngày 13 tháng 8, 1973 Tuyển Tập Tháng Tám
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1973 Số Đặc Biệt Văn Hào Stendhal
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 7, 1973 Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều
 • Giai Phẩm Văn ngày 13 tháng 7, 1973 Năm Nhà Văn Nữ Việt Nam
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1973 Tháng Sáu Mùa Hạ
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1973 Hiện Tượng Sách Dịch
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1973 Tuyển Tập Tháng Năm
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1973 Tưởng Niệm Doăn Duân
 • Giai Phẩm Văn ngày 18 tháng 3, 1973 Bùi Giáng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1973 Văn Chương Trong Ḥa B́nh
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1973 Phỏng Vấn Nhà Văn Nữ Trùng Dương
 • Giai Phẩm Văn ngày 12 tháng 2, 1973 Hồ Dzếnh Trong Ḍng Thơ Tiền Chiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1973 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 1, 1973 Tân Niên 1973
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 1 năm 1973 Xuân Qúy Sửu
 • văn số 187 tháng 10 năm 1971
 • văn số 132 tháng 6 năm 1969 Phượng Trong Thành Nội
 • văn số 121 tháng 7 năm 1968
 • văn số 30 ngày 15 tháng 3 năm 1965 John Steinbeck
 • văn số 29 ngày 25 tháng 2 năm 1965 Tưởng Niệm Lê Văn Trương
 • văn số 28 ngày 15 tháng 2 năm 1965 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 26 & 27 ngày 15 tháng 1 năm 1965 (2 so 26 & 27) Giai Phẩm Xuân Ất Tỵ
 • văn số 25 ngày 1 tháng 1 năm 1965 Số Đặc Biệt Đệ Nhất Chu Niên Albert Camus
 • văn số 24 ngày 15 tháng 12 năm 1964 Marie Noel
 • văn số 23 ngày 1 tháng 12 năm 1964 Đọc Thơ Jacques Prévert / 19 tháng 11 Tưởng Niệm Thi Sĩ Nguyễn Nhược Pháp
 • văn số 22 ngày 15 tháng 11 năm 1964 Tưởng Niệm Khái Hưng
 • văn số 21 ngày 1 tháng 11 năm 1964 Andre Malraux
 • văn số 20 ngày 15 tháng 10 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 19 ngày 1 tháng 10 năm 1964 Andre Maurois
 • văn số 18 ngày 15 tháng 9 năm 1964 Thơ Văn Có Lửa
 • văn số 17 ngày 1 tháng 9 năm 1964 Jean Paul Sartre
 • văn số 16 ngày 15 tháng 8 năm 1964 Khởi Đăng Truyện Dài Đêm Tóc Rối của Dương Nghiễm Mậu
 • văn số 15 ngày 1 tháng 8 năm 1964 Tưởng Niệm Tagore
 • văn số 14 ngày 15 tháng 7 năm 1964 Tưởng Niệm Nhất Linh
 • văn số 13 ngày 1 tháng 7 năm 1964 Thơ Văn Nữ Lưu
 • văn số 12 ngày 15 tháng 6 năm 1964 Guy De Maupassant
 • văn số 11 ngày 1 tháng 6 năm 1964 Những Cây Bút Trẻ Đang Lên
 • văn số 10 ngày 15 tháng 5 năm 1964 Văn Hóa Phật Giáo
 • văn số 9 ngày 1 tháng 5 năm 1964 Alberto Moravia
 • văn số 8 ngày 15 tháng 4 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 7 ngày 1 tháng 4 năm 1964 Đọc Văn Stefan Zweig
 • văn số 6 ngày 15 tháng 10 năm 1964 Những Cây Bút Trẻ
 • văn số 5 ngày 1 tháng 3 năm 1964 Những Tiếng Nói Mới Trong Văn Học
 • văn số 4 ngày 15 tháng 2 năm 1964 Số Tân Niên
 • văn số 3 ngày 1 tháng 2 năm 1964 Giai Phẩm Xuân Bính Th́n
 • văn số 2 ngày 15 tháng 1 năm 1964 Albert Camus
 • văn số 1 ngày 1 tháng 1 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn

 • Văn số 93 & 94 Tháng 9 & 10, 2004
  Chủ Đề Kịch
  Văn số 93 & 94 Tháng 9 & 10, 2004
  Tranh b́a: Sân Khấu Chèo, Bùi Xuân Phái
  Sưu Tập của Nguyễn Xuân Hoàng

  ° THƯ T̉A SOẠN 1
 • Nguyễn Xuân Hoàng SỔ TAY 4
  ° Trịnh Thanh Thủy CHUNG QUANH SÂN KHẤU KỊCH VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 11
  ° Jason Gibbs Nguyễn Trương Qúy dịch KỊCH NÓI, La Scène Tonkinoise (HỘI KỊCH BẮC KỲ) VÀ NHữNG BÀI HÁT TÂN NHẠC VIỆT NAM ĐẦU TIÊN 23
  ° Jason Gibbs Nguyễn Trương Qúy dịch TRẦN NGỌC QUANG VÀ NHỮNG BÀI HÁT TÂN NHẠC VIỆT NAM ĐẦU TIÊN 39
  ° Chris Jones NGHỆ THUẬT Ở MỸ: NHỮNG HƯỚNG ĐI MỚI
  SÂN KHẤU: NHữNG NHÀ VIẾT KỊCH XưA VÀ NAY 55
  ° Eric Boehme & Helmuth Karasek Phạm Thị Hoài dịch và chú thích THOMAS BERNHARD BẢN CHẤT TÔI ĐĂ ÁC SẴN 70
  ° Vân Phố Hoàng Đông V̀ SAO TÔI VIẾT KỊCH? 87
  ° Đặng Thơ Thơ PHỎNG VẤN UYÊN HUỲNH, ĐẠO DIỄN KỊCH "LOVE STORIES" 90
  ° August Strindberg Hoàng Ngọc Nguyên dịch KẺ MẠNH HƠN 101
  ° Nguyễn Thị Minh Ngọc NHÂN MỆNH 109
  ° Ngô Song, Phan Vĩ Hành (chấp bút), Dương Tác Cửu, Trương Chi Nhất / Cao Tự Thanh dịch HỒN XUÂN THU kịch dài lịch sử 118
  ° Thượng Văn ELFRIEDE JELINEK, PHÊ PHÁN XĂ HỘI KINH TẾ 180
  ° Bob Corbett Nguyễn Quốc Trụ dịch ĐỌC ELFRIEDE JELINEK 185
  ° Nguyễn Quốc Trụ NOBEL SÁM HỐI 189
  ° Bùi Bảo Trúc KIÊN NGUYỄN, NGƯỜI ĐEM VIỆT NAM ĐU KHẮP THẾ GIỚI 192
  ° Trịnh Cung VĨNH BIỆT TẠ TỴ 198
  ° Đặng Tiến GẦN XA, SAGAN 201
  ° CaoThanh Tùng BONSOIR FRANCOISE 207
  ° Nguyễn Quỳnh, PhD, EdD, MỘT TRAO ĐỔI KHIÊM-TỐN VỚI JACQUES DERRIDA 211
  ° Ngọc VĂN CHƯƠNG HẠ GIỚI 217
  ° Trươnggia Vy HỘP THƯ TOÀ SOẠN 222
 • Thư Ṭa Soạn

  Tháng Mười 28, 2004

  Bạn thân mến,

  Văn số đôi kỳ này lại vẫn ra ... trễ như thường lệ. Có nhiều lư do, muốn xin được bạn đọc chia xẻ và lượng thứ:

  Thứ nhất là sức khỏe người phụ trách không được tốt, nếu không muốn nói là hơi xấu! Thứ hai, là khi chọn chủ đề Kịch, người chủ biên đă gặp khó khăn về vấn đề sắp xếp bài vở.

  Chúng tôi đă xin bài nhà văn Phạm Thị Hoài, và mặc dù chị rất đa đoan công việc cũng đă bỏ công dịch và chú thích một bài rất quan trọng cho số báo này. Không những thế, chị c̣n cho phép chúng tôi sử dụng bài viết của nhà nghiên cứu Jason Gibbs với bản dịch của Nguyễn Trương Qúy trên Talawas.

  Nhà văn, kịch tác gia, diễn viên sân khấu Nguyễn Thị Minh Ngọc không những đóng góp cho Văn một vở mà thật ra đến ba vở và thêm một bản dịch Hồn Xuân Thu của Trung quốc qua bản dịch của Cao Tự Thanh. Nhà văn Hoàng Ngọc Nguyên khi nhận lời yêu cầu của Văn đă cho bản dịch vở kịch của August Strindbergh.

  Chúng tôi cũng xin cám ơn sự đóng góp tích cực của nhà văn Trịnh Thanh Thủy và Thơ Thơ đă cho Văn những bài viết về Kịch sớm nhất theo yêu cầu. Ở vào giai đoạn bắt đầu thực hiện số báo, Văn đă xin nhà viết kịch Vân Phố Hoàng Đống và Hoàng Xuyên và được các tác giả hưởng ứng gửi cho kịch bản Thăm Thẳm Trời Cao, và vở Đồng Bóng ...

  Khi loan báo làm số chuyên đề về Kịch, người phụ trách không lường trước được là có những vở kịch - dù chỉ lấy một vở thôi - cũng có thể chiếm cả một số Văn, dù là số đôi . Chúng tôi thiếu bài nhưng đồng thời cũng dư bài theo nghĩa này. Sự băn khoăn của người phụ trách cũng là lư do đưa đến t́nh trạng "nay lần, mai lữa" hết tuần này sang tuần nọ trong việc thực hiện số báo này.

  Chúng tôi muốn không chỉ xin lỗi bạn đọc về sự trễ năi của chúng tôi mà c̣n muốn xin lỗi các tác giả Vân Phố Hoàng Đống, Hoàng Xuyên và Nguyễn Thị Minh Ngọc đă không thể đi hết các sáng tác của qúy thân hữu.

  Ngoài ra c̣n một lư do khác nữa, chúng tôi cũng muốn xin thưa cùng qúy bạn đọc là tháng Chín và tháng Mười năm nay có khá nhiều biến cố văn học cả thế giới lẫn Việt Nam: Giải Nobel Văn Chương trao cho nhà văn nữ Elfriede Jelinek, sự ra đi của nhà văn nữ Francoise Sagan, tác giả Bonjour Tristesse, chia tay triết gia Jacques Derrida, tiễn biệt họa sĩ Tạ Tỵ và sự mất mát bất ngờ của Thanh Tuệ, giám đốc nhà xuất bản An Tiêm. Tờ báo đă trễ lại c̣n trễ hơn v́ khi sắp giao cho nhà in th́ một biến cố văn học khác lại đến. Chờ bài viết mới để tờ báo có thêm tin mới hơn. Và như thế ... chúng tôi lại kéo dài ngày đưa báo đi nhà in.

  Nhà văn, nhà nghiên cứu phê b́nh Đặng Tiến bảo v́ chúng tôi đă chọn một chủ đề "khó" nên báo ra trễ là phải thôi.

  Mặc dù vậy - nghĩa là chấp nhận báo ra trễ - nhưng quả thực chúng tôi phải thú nhận số báo này không hoàn chỉnh như ư muốn của chúng tôi. Chúng tôi muốn cùng thư này gửi đến lời cám ơn Đặng Tiến, Nguyễn Quỳnh, Trịnh Cung, Bùi Bảo Trúc, Nguyễn Quốc Trụ, Thượng Văn, Cao Thanh Tùng, Ngọc và gửi đến bạn đọc lời xin lỗi khác: chúng tôi đă làm việc chưa tới.

  Cám ơn qúy bạn đọc và thân hữu đă đọc những ḍng chữ này và cám ơn sự lượng thứ của qúy vị và các bạn.

  Kính chúc qúy vị và các bạn sức khỏe và an lành.

   Văn

  © 2005-2008, Van Magazine


  Copyright by authors and Văn Magazine 1964 - 2008
  All design copyright © 2005-2008 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.