Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 6
        trang chính     chủ trương     gửi bài      mua báo     phát hành     ủng hộ     liên lạc     trang bạn    
Văn magazine
 tất cả mọi số

NGUYỄN XUÂN HOÀNG (1997 - now)

 • văn 123 & 124
  Tháng 3 & 4, 2007
 • văn 119 & 120 & 121 & 122
  Tháng 11 & 12, 2006 & Tháng 1 & 2, 2007 Xuân Đinh Hợi
 • văn 117 & 118
  Tháng 9 & 10, 2006 Kiệt Tấn
 • văn 115 & 116
  Tháng 7 & 8, 2006 Hoàng Anh Tuấn
 • văn 113 & 114
  Tháng 5 & 6, 2006 Thanh Tâm Tuyền
 • văn số 111 & 112 tháng 3 & 4, 2006 Tân Niên Bính Tuất
 • văn số 109 & 110 tháng 1 & 2 năm 2006 Xuân Bính Tuất
 • văn số 107 & 108 tháng 11 & 12 năm 2005 Nhă Ca Tác Giả, Tác Phẩm
 • văn số 105 & 106 tháng 9 & 10 năm 2005
 • văn số 103 & 104 tháng 7 & 8 năm 2005
 • văn số 101 & 102 tháng 5 & 6 năm 2005
 • văn số 99 & 100 tháng 3 & 4 năm 2005
 • văn số 97 & 98 tháng 1 & 2 năm 2005 Xuân Ất Dậu
 • văn số 95 & 96 tháng 11 & 12 năm 2004
 • văn số 93 & 94 tháng 9 & 10 năm 2004 Chủ Đề Kịch
 • văn số 92 tháng 8 năm 2004
 • văn số 90 & 91 tháng 6 & 7 năm 2004
 • văn số 88 & 89 tháng 4 & 5 năm 2004
 • văn số 86 & 87 tháng 2 & 3, 2004
 • văn số 84 & 85 tháng 12 năm 2003 & 1 năm 2004 Xuân Giáp Thân
 • văn số 83 tháng 11, 2003
 • văn số 81 & 82 tháng 9 & 10, 2003
 • văn số 80 tháng 8, 2003
 • văn số 78 & 79 tháng 6 & 7, 2003 Mùa Hè 2003
 • văn số 77 tháng 5, 2003
 • văn số 76 tháng 4, 2003
 • văn số 75 tháng 3, 2003
 • văn số 73 & 74 tháng 1 & 2, 2003 Xuân Qúy Mùi 2003
 • văn số 72 tháng 12 năm 2002 Lê Thành Nhơn
 • văn số 70 & 71 tháng 10 & 11 năm 2002
 • văn số 69 tháng 9 năm 2002
 • văn số 68 tháng 8 năm 2002
 • văn số 66 & 67 tháng 6 & 7 năm 2002
 • văn số 65 tháng 5 năm 2002
 • văn số 63 & 64 Tháng 3 & 4, 2002 Tân Niên Nhâm Ngọ
 • văn số 61 & 62 Tháng 1 & 2, 2002 Xuân Nhâm Ngọ
 • văn số 60 tháng 12 năm 2001
 • văn số 59 tháng 11 năm 2001
 • văn số 58 tháng 10 năm 2001
 • văn số 57 tháng 9 năm 2001
 • văn số 55 & 56 tháng 7 & 8 Mùa Hè 2001
 • văn số 53 & 54 tháng 5 & 6 năm 2001 Số Đặc Biệt Trịnh Công Sơn
 • văn số 52 tháng 4 năm 2001
 • văn số 51 tháng 3 năm 2001
 • văn số 49 & 50 tháng 1 & 2 năm 2001 Tân Niên 2001
 • văn Xuân Tân Tỵ 2001
 • văn số 48 tháng 12 năm 2000
 • văn số 47 tháng 11 năm 2000
 • văn số 46 tháng 10 năm 2000
 • văn số 45 tháng 9 năm 2000 Tưởng Niệm Ngọc Dũng
 • văn số 43 & 44 tháng 7 & 8 năm 2000 Mùa Hè 2000
 • văn số 42 tháng 6 năm 2000 Viết Từ Canada
 • văn số 41 tháng 5 năm 2000
 • văn số 40 tháng 4 năm 2000
 • văn số 39 tháng 3 năm 2000
 • văn số 37 & 38 tháng 1 & 2 năm 2000
 • văn Xuân Canh Th́n năm 2000
 • văn số 36 tháng 12 năm 1999
 • văn số 35 tháng 11 năm 1999
 • văn số 34 tháng 10 năm 1999
 • văn số 33 tháng 9 năm 1999
 • văn số 32 tháng 8 năm 1999
 • văn số 31 tháng 7 năm 1999
 • văn số 30 tháng 6 năm 1999
 • văn số 29 tháng 5 năm 1999
 • văn số 28 tháng 4 năm 1999
 • văn số 27 tháng 3 năm 1999
 • văn số 25 & 26 tháng 1 & 2 năm 1999 Xuân Kỷ Măo
 • văn số 24 tháng 12, 1998
 • văn số 23 tháng 11, 1998
 • văn số 22 tháng 10, 1998
 • văn số 21 tháng 9, 1998
 • văn số 20 tháng 8, 1998
 • văn số 19 tháng 7, 1998
 • văn số 18 tháng 6, 1998 Tưởng Nhớ Nhà Thơ Nguyên Sa (1932 - 1998) Và Octavio Paz (1914 - 1998)
 • văn số 17 tháng 5, 1998
 • văn số 16 tháng 4, 1998
 • văn số 15 tháng 3, 1998
 • văn số đặc biệt tháng 2, 1998 Tưởng Mộ Mai Thảo
 • văn số 13 & 14 tháng 1 & 2, 1998 Xuân Mậu Dần 1998
 • văn số 12 tháng 12 năm 1997 giáng sinh 1997
 • văn số 1 tháng 1 năm 1997 Xuân Đinh Sửu

  NGUYỄN XUÂN HOÀNG / MAI THẢO (1996)

 • văn số 162 tháng 11 năm 1996
 • văn số 161 tháng 10 năm 1996

  MAI THẢO (1982 - 1996)

 • văn số 160 tháng 9, 1996
 • văn số 158 & 159 tháng 1 & 2, 1996 Xuân Bính Tư
 • văn số 153 tháng 4, 1995
 • văn số 106 tháng 4, 1991

  NGUYỄN Đ̀NH VƯỢNG (1963 - 1975)

 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1975 Những Triển Vọng Mới
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1975 Văn Chương Nữ Giới
 • Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 1, 1975 Xuân Ất Măo
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974 Giáng Sinh 1974
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974 Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974 Vấn Đề Văn Học
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974 Ba Nhà Thơ Tiền Chiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974 Tiểu Thuyết Và Văn Chương Vơ Phiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974 Arthur Rimbaud
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974 Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974 Tám Người Tên Tuổi
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974 Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974 Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974 Vơ Hồng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974 Tuyển Tập Tháng Ba
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1974 Tuyển Tập Đầu Năm Giáp Dần
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1973 Giáng Sinh 73 và Patrick White Nobel 73
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 10, 1973 Thanh Tâm Tuyền
 • Giai Phẩm Văn ngày 12 tháng 10, 1973 Tuyển Tập Tháng Mười
 • Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 9, 1973 Vũ Khắc Khoan
 • Giai Phẩm Văn ngày 13 tháng 8, 1973 Tuyển Tập Tháng Tám
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1973 Số Đặc Biệt Văn Hào Stendhal
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 7, 1973 Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều
 • Giai Phẩm Văn ngày 13 tháng 7, 1973 Năm Nhà Văn Nữ Việt Nam
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1973 Tháng Sáu Mùa Hạ
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1973 Hiện Tượng Sách Dịch
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1973 Tuyển Tập Tháng Năm
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1973 Tưởng Niệm Doăn Duân
 • Giai Phẩm Văn ngày 18 tháng 3, 1973 Bùi Giáng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1973 Văn Chương Trong Ḥa B́nh
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1973 Phỏng Vấn Nhà Văn Nữ Trùng Dương
 • Giai Phẩm Văn ngày 12 tháng 2, 1973 Hồ Dzếnh Trong Ḍng Thơ Tiền Chiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1973 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 1, 1973 Tân Niên 1973
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 1 năm 1973 Xuân Qúy Sửu
 • văn số 187 tháng 10 năm 1971
 • văn số 132 tháng 6 năm 1969 Phượng Trong Thành Nội
 • văn số 121 tháng 7 năm 1968
 • văn số 30 ngày 15 tháng 3 năm 1965 John Steinbeck
 • văn số 29 ngày 25 tháng 2 năm 1965 Tưởng Niệm Lê Văn Trương
 • văn số 28 ngày 15 tháng 2 năm 1965 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 26 & 27 ngày 15 tháng 1 năm 1965 (2 so 26 & 27) Giai Phẩm Xuân Ất Tỵ
 • văn số 25 ngày 1 tháng 1 năm 1965 Số Đặc Biệt Đệ Nhất Chu Niên Albert Camus
 • văn số 24 ngày 15 tháng 12 năm 1964 Marie Noel
 • văn số 23 ngày 1 tháng 12 năm 1964 Đọc Thơ Jacques Prévert / 19 tháng 11 Tưởng Niệm Thi Sĩ Nguyễn Nhược Pháp
 • văn số 22 ngày 15 tháng 11 năm 1964 Tưởng Niệm Khái Hưng
 • văn số 21 ngày 1 tháng 11 năm 1964 Andre Malraux
 • văn số 20 ngày 15 tháng 10 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 19 ngày 1 tháng 10 năm 1964 Andre Maurois
 • văn số 18 ngày 15 tháng 9 năm 1964 Thơ Văn Có Lửa
 • văn số 17 ngày 1 tháng 9 năm 1964 Jean Paul Sartre
 • văn số 16 ngày 15 tháng 8 năm 1964 Khởi Đăng Truyện Dài Đêm Tóc Rối của Dương Nghiễm Mậu
 • văn số 15 ngày 1 tháng 8 năm 1964 Tưởng Niệm Tagore
 • văn số 14 ngày 15 tháng 7 năm 1964 Tưởng Niệm Nhất Linh
 • văn số 13 ngày 1 tháng 7 năm 1964 Thơ Văn Nữ Lưu
 • văn số 12 ngày 15 tháng 6 năm 1964 Guy De Maupassant
 • văn số 11 ngày 1 tháng 6 năm 1964 Những Cây Bút Trẻ Đang Lên
 • văn số 10 ngày 15 tháng 5 năm 1964 Văn Hóa Phật Giáo
 • văn số 9 ngày 1 tháng 5 năm 1964 Alberto Moravia
 • văn số 8 ngày 15 tháng 4 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 7 ngày 1 tháng 4 năm 1964 Đọc Văn Stefan Zweig
 • văn số 6 ngày 15 tháng 10 năm 1964 Những Cây Bút Trẻ
 • văn số 5 ngày 1 tháng 3 năm 1964 Những Tiếng Nói Mới Trong Văn Học
 • văn số 4 ngày 15 tháng 2 năm 1964 Số Tân Niên
 • văn số 3 ngày 1 tháng 2 năm 1964 Giai Phẩm Xuân Bính Th́n
 • văn số 2 ngày 15 tháng 1 năm 1964 Albert Camus
 • văn số 1 ngày 1 tháng 1 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn

 • Văn SỐ ĐẶC BIỆT Xuân Canh Th́n năm 2000
  Văn SỐ ĐẶC BIỆT Xuân Canh Th́n năm 2000

  Tranh b́a & Tŕnh bày b́a: Khánh Trường
 • Đặng Tiến MỘT NGH̀N NĂM VĂN HỌC 4
  ° Trần Hồng Châu QUÁ ĐỨC QUỐC CHI BIÊN THÙY HỮU CẢM 21
 • Lê Thị Huệ KHAI CHỮ ĐẦU NĂM 2000 VỀ DIỆU TƯỞNG @ LƯỢNG CHỮ 22
 • Thảo Trường CƠN SỐT 30
 • Trần Mộng Tú CUỘC HẸN 50
 • Vơ Đ́nh XEM TRANH 56
 • Nguyễn Xuân Thiệp NHỮNG QUẢ BÓNG MÀU, VÀ ... 66
 • Ngu Yên V̀ SAO TÔI THÍCH CHÁY? 73
 • Hà Thúc Sinh BÊN THỀM 74
 • Phùng Nguyễn PHÍA BÊN KIA ĐƯỜNG 78
  ° Lê Quỳnh Mai NĂM HAI NGÀN NĂM 83
 • Hải Phương MÙA XUÂN NĂM HAI NGÀN GẤP LỀ TRANG THẾ KỶ 84
 • Trịnh Gia Mỹ MÙA XUÂN, TUỔI TRẺ 86
  ° Trần Thị Lai Hồng CHỮ 87
  ° Hoàng Ngọc Biên CHỮ VIẾT LẢO ĐẢO TRÊN KHÔNG 88
 • Hoàng Chính VƯC SÂU KHỔ LỤY 89
 • Đỗ Trung Quân TRƯỚC NĂM MỚI 104
 • Hồ Đ́nh Nghiêm LỜI HỨA TRONG BÓNG TỐI 105
 • Trần Doăn Nho NGƯỜI BẠN ĐỒNG NGHIỆP CA HAI 113
  ° Nguyễn Trung Hối CHUYỆN NGÀN NĂM TRƯỚC 126
 • Trần Hoài Thư DÂU BIỂN 136
  ° Triều Hoa Đại LẠI THÊM NGÀY NỮA PHAI 141
 • Thận Nhiên T̀NH YÊU TÔI THỜI MẤT ĐIỆN 142
 • Lê Minh Hà CÓ CON SÓC CHẠY TRONG THÀNH PHỐ 144
 • Đặng Hiền NGỌN THÁNG GIÊNG 148
 • Hoàng Nga THÀNH PHỐ KHÔNG NẰM TRONG TRÍ NHỚ 149
  ° Ngô Tịnh Yên CỔ TÍCH 156
 • Ngô Nguyên Dũng CA KHÚC CÁ VOI 157
 • Hồ Trường An MÙA XUÂN BÊN SÔNG SEINE 168
  ° Cổ Ngư MÙA XUÂN 178
 • Nguyễn Nam An EM ĐẨY TÔI TẬN CÙNG ĐƯỜNG 183
 • Nguyễn Trùng Dương XUÂN MỘNG 184
  ° Phạm Ngũ Yên ĐỪNG NÓI LỜI CHIA TAY 186
  ° Ngự Thuyết NƯỚC DÂNG ĐẦY 197
 • Nguyễn Vĩnh Long MIÊN TRƯỜNG PHÍA SAU 209
 • Trần Công Sung HỘI AN 216
 • Nguyễn Xuân Hoàng HỒI KƯ VIẾT SỚM 221
 • Chúc Mừng

  Bạn Đọc và Thân Hữu

  Mọi Điều Tốt Đẹp

  Trong Thiên Niên Kỷ Mới

  Xuân

  Canh Th́n

  văn

  và các tác giả có mặt trên văn trong năm qua

  AN PHÚ VANG ° ÁNH NGUYỆT ° BÙI BÍCH HÀ ° BÙI THANH LIÊM ° BÙI VĨNH PHÚC ° BÙI BẢO TRÚC ° CAO THANH TÙNG ° CHU VƯƠNG MIỆN ° CỔ NGƯ ° CUNG TRẦM TƯỞNG ° DU TỬ LÊ ° DUY THANH ° ĐÀO TRUNG ĐẠO ° ĐẠM THẠCH ° ĐẶNG HIỀN ° ĐẶNG MAI LAN ° ĐẶNG TIẾN ° ĐẶNG TƯỜNG VY ° ĐINH CƯỜNG ° ĐINH PHỤNG TIẾN ° ĐỊNH NGUYÊN ° ĐỖ TRUNG QUÂN ° ĐỨC PHỔ ° GIANG ° HÀ HUYỀN CHI ° HÀ NGUYÊN DU ° HÀ THÚC SINH ° HẢI PHƯƠNG ° HOÀNG CHÍNH ° HOÀNG DU THỤY ° HOÀNG LỘC ° HOÀNG NGỌC BIÊN ° HOÀNG NGỌC-TUẤN ° HOÀNG NGA ° HOÀNG MAI ĐẠT ° HOÀNG THỊ BÍCH TI ° HOÀNG XUÂN SƠN ° HỒ Đ̀NH NGHIÊM ° HỒ MINH DŨNG ° HỒ TRƯỜNG AN ° HỒ NHƯ ° HUY VĂN ° HUỲNH LIỄU NGẠN ° HUỲNH HỮU ỦY ° KHÁNH TRƯỜNG ° KIM NGỌC ° LÂM CHƯƠNG °LÊ BÁ ĐẢNG ° LÊ BI ° LÊ MINH HÀ ° LÊ QUỲNH MAI ° LÊ THÁI LÂM ° LÊ TẤT ĐIỀU ° LÊ THỊ HUỆ ° LỆ HẰNG ° LONG THÁI H̉A ° LUÂN HOÁN ° LƯƠNG THƯ TRUNG ° LƯU HY LẠC °LƯ LAN ° MẠCH NHA ° NGÔ NGUYÊN DŨNG ° NGÔ THẾ VINH ° NGÔ TỊNH YÊN ° NGỌC DŨNG ° NGU YÊN ° NGỰ THUYẾT ° NGUYÊN KHAI ° NGUYÊN NHI ° NGUYỄN BÁ DĨNH ° NGUYỄN DŨNG TIẾN ° NGUYỄN ĐĂNG THƯỜNG ° NGUYỄN ĐỒNG & NGUYỄN THỊ HỢP ° NGUYỄN ĐỨC MẬU ° NGUYỄN HƯNG QUỐC ° NGUYỄN HỮU NHẬT ° NGUYỄN HỮU TRÍ ° NGUYỄN MỘNG GIÁC ° NGUYỄN NAM AN ° NGUYỄN PHÚ LONG ° NGUYỄN QUỐC TRỤ ° NGUYỄN QUÍ ĐỨC ° NGUYỄN THANH CHÂU ° NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG ° NGUYỄN THỊ HOÀNG BẮC ° NGUYỄN THỊ MINH NGỌC ° NGUYỄN THỊ MINH THỦY ° NGUYỄN THỊ PHONG DINH ° NGUYỄN THỊ THẢO AN ° NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG ° NGUYỄN TRỌNG KHÔI ° NGUYỄN TRUNG DŨNG ° NGUYỄN TRUNG HỐI ° NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG ° NGUYỄN TUẤN ANH ° NGUYỄN TƯỜNG PHONG ° NGUYỄN XUÂN HOÀNG ° NGUYỄN XUÂN THIỆP ° NGUYỄN VĂN SÂM ° NGUYỄN VĨNH LONG ° NHẬT NGUYỄN ° PHẠM NGŨ YÊN ° PHẠM THÀNH CHÂU ° PHAN XUÂN SINH ° PHÙNG NGUYỄN ° QUAN DƯƠNG ° QUẾ CHI ° SONG THAO ° TẠ DUY ANH ° TẠ TỴ ° THƯỜNG QUÁN °THU LAM ° THU THUYỀN ° THỤY KHUÊ °THỦY TRANG ° TÔ THÙY YÊN °TRẦN CÔNG SUNG ° TRẦN DIỆU HẰNG ° TRẦN HOÀI THƯ ° TRẦN HỒNG CHÂU ° TRẦN THỊ DIỆU TÂM °TRẦN THỊ LAI HỒNG ° TRẦN THỊ MINH TÂM °TRẦN THỊ NGH. ° TRẦN YÊN H̉A ° TRẦM HƯƠNG ° TRIỀU HOA ĐẠI ° TRỊNH GIA MỸ ° TRƯƠNGGIA VY ° VĂN QUANG ° VƠ Đ̀NH ° VƠ PHIẾN ° VŨ Đ̀NH KH. ° VŨ MAI ANH ° VƯƠNG ĐỨC LỆ ° VIỆT PHƯƠNG ° VŨ NAM ° Ư YÊN

   

  © 2005-2008, Van Magazine


  Copyright by authors and Văn Magazine 1964 - 2008
  All design copyright © 2005-2008 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.