Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 6
        trang chính     chủ trương     gửi bài      mua báo     phát hành     ủng hộ     liên lạc     trang bạn    
Văn magazine
 tất cả mọi số

NGUYỄN XUÂN HOÀNG (1997 - now)

 • văn 123 & 124
  Tháng 3 & 4, 2007
 • văn 119 & 120 & 121 & 122
  Tháng 11 & 12, 2006 & Tháng 1 & 2, 2007 Xuân Đinh Hợi
 • văn 117 & 118
  Tháng 9 & 10, 2006 Kiệt Tấn
 • văn 115 & 116
  Tháng 7 & 8, 2006 Hoàng Anh Tuấn
 • văn 113 & 114
  Tháng 5 & 6, 2006 Thanh Tâm Tuyền
 • văn số 111 & 112 tháng 3 & 4, 2006 Tân Niên Bính Tuất
 • văn số 109 & 110 tháng 1 & 2 năm 2006 Xuân Bính Tuất
 • văn số 107 & 108 tháng 11 & 12 năm 2005 Nhă Ca Tác Giả, Tác Phẩm
 • văn số 105 & 106 tháng 9 & 10 năm 2005
 • văn số 103 & 104 tháng 7 & 8 năm 2005
 • văn số 101 & 102 tháng 5 & 6 năm 2005
 • văn số 99 & 100 tháng 3 & 4 năm 2005
 • văn số 97 & 98 tháng 1 & 2 năm 2005 Xuân Ất Dậu
 • văn số 95 & 96 tháng 11 & 12 năm 2004
 • văn số 93 & 94 tháng 9 & 10 năm 2004 Chủ Đề Kịch
 • văn số 92 tháng 8 năm 2004
 • văn số 90 & 91 tháng 6 & 7 năm 2004
 • văn số 88 & 89 tháng 4 & 5 năm 2004
 • văn số 86 & 87 tháng 2 & 3, 2004
 • văn số 84 & 85 tháng 12 năm 2003 & 1 năm 2004 Xuân Giáp Thân
 • văn số 83 tháng 11, 2003
 • văn số 81 & 82 tháng 9 & 10, 2003
 • văn số 80 tháng 8, 2003
 • văn số 78 & 79 tháng 6 & 7, 2003 Mùa Hè 2003
 • văn số 77 tháng 5, 2003
 • văn số 76 tháng 4, 2003
 • văn số 75 tháng 3, 2003
 • văn số 73 & 74 tháng 1 & 2, 2003 Xuân Qúy Mùi 2003
 • văn số 72 tháng 12 năm 2002 Lê Thành Nhơn
 • văn số 70 & 71 tháng 10 & 11 năm 2002
 • văn số 69 tháng 9 năm 2002
 • văn số 68 tháng 8 năm 2002
 • văn số 66 & 67 tháng 6 & 7 năm 2002
 • văn số 65 tháng 5 năm 2002
 • văn số 63 & 64 Tháng 3 & 4, 2002 Tân Niên Nhâm Ngọ
 • văn số 61 & 62 Tháng 1 & 2, 2002 Xuân Nhâm Ngọ
 • văn số 60 tháng 12 năm 2001
 • văn số 59 tháng 11 năm 2001
 • văn số 58 tháng 10 năm 2001
 • văn số 57 tháng 9 năm 2001
 • văn số 55 & 56 tháng 7 & 8 Mùa Hè 2001
 • văn số 53 & 54 tháng 5 & 6 năm 2001 Số Đặc Biệt Trịnh Công Sơn
 • văn số 52 tháng 4 năm 2001
 • văn số 51 tháng 3 năm 2001
 • văn số 49 & 50 tháng 1 & 2 năm 2001 Tân Niên 2001
 • văn Xuân Tân Tỵ 2001
 • văn số 48 tháng 12 năm 2000
 • văn số 47 tháng 11 năm 2000
 • văn số 46 tháng 10 năm 2000
 • văn số 45 tháng 9 năm 2000 Tưởng Niệm Ngọc Dũng
 • văn số 43 & 44 tháng 7 & 8 năm 2000 Mùa Hè 2000
 • văn số 42 tháng 6 năm 2000 Viết Từ Canada
 • văn số 41 tháng 5 năm 2000
 • văn số 40 tháng 4 năm 2000
 • văn số 39 tháng 3 năm 2000
 • văn số 37 & 38 tháng 1 & 2 năm 2000
 • văn Xuân Canh Th́n năm 2000
 • văn số 36 tháng 12 năm 1999
 • văn số 35 tháng 11 năm 1999
 • văn số 34 tháng 10 năm 1999
 • văn số 33 tháng 9 năm 1999
 • văn số 32 tháng 8 năm 1999
 • văn số 31 tháng 7 năm 1999
 • văn số 30 tháng 6 năm 1999
 • văn số 29 tháng 5 năm 1999
 • văn số 28 tháng 4 năm 1999
 • văn số 27 tháng 3 năm 1999
 • văn số 25 & 26 tháng 1 & 2 năm 1999 Xuân Kỷ Măo
 • văn số 24 tháng 12, 1998
 • văn số 23 tháng 11, 1998
 • văn số 22 tháng 10, 1998
 • văn số 21 tháng 9, 1998
 • văn số 20 tháng 8, 1998
 • văn số 19 tháng 7, 1998
 • văn số 18 tháng 6, 1998 Tưởng Nhớ Nhà Thơ Nguyên Sa (1932 - 1998) Và Octavio Paz (1914 - 1998)
 • văn số 17 tháng 5, 1998
 • văn số 16 tháng 4, 1998
 • văn số 15 tháng 3, 1998
 • văn số đặc biệt tháng 2, 1998 Tưởng Mộ Mai Thảo
 • văn số 13 & 14 tháng 1 & 2, 1998 Xuân Mậu Dần 1998
 • văn số 12 tháng 12 năm 1997 giáng sinh 1997
 • văn số 1 tháng 1 năm 1997 Xuân Đinh Sửu

  NGUYỄN XUÂN HOÀNG / MAI THẢO (1996)

 • văn số 162 tháng 11 năm 1996
 • văn số 161 tháng 10 năm 1996

  MAI THẢO (1982 - 1996)

 • văn số 160 tháng 9, 1996
 • văn số 158 & 159 tháng 1 & 2, 1996 Xuân Bính Tư
 • văn số 153 tháng 4, 1995
 • văn số 106 tháng 4, 1991

  NGUYỄN Đ̀NH VƯỢNG (1963 - 1975)

 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1975 Những Triển Vọng Mới
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1975 Văn Chương Nữ Giới
 • Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 1, 1975 Xuân Ất Măo
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974 Giáng Sinh 1974
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974 Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974 Vấn Đề Văn Học
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974 Ba Nhà Thơ Tiền Chiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974 Tiểu Thuyết Và Văn Chương Vơ Phiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974 Arthur Rimbaud
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974 Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974 Tám Người Tên Tuổi
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974 Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974 Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974 Vơ Hồng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974 Tuyển Tập Tháng Ba
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1974 Tuyển Tập Đầu Năm Giáp Dần
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1973 Giáng Sinh 73 và Patrick White Nobel 73
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 10, 1973 Thanh Tâm Tuyền
 • Giai Phẩm Văn ngày 12 tháng 10, 1973 Tuyển Tập Tháng Mười
 • Giai Phẩm Văn ngày 24 tháng 9, 1973 Vũ Khắc Khoan
 • Giai Phẩm Văn ngày 13 tháng 8, 1973 Tuyển Tập Tháng Tám
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1973 Số Đặc Biệt Văn Hào Stendhal
 • Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 7, 1973 Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều
 • Giai Phẩm Văn ngày 13 tháng 7, 1973 Năm Nhà Văn Nữ Việt Nam
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1973 Tháng Sáu Mùa Hạ
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1973 Hiện Tượng Sách Dịch
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1973 Tuyển Tập Tháng Năm
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1973 Tưởng Niệm Doăn Duân
 • Giai Phẩm Văn ngày 18 tháng 3, 1973 Bùi Giáng
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1973 Văn Chương Trong Ḥa B́nh
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1973 Phỏng Vấn Nhà Văn Nữ Trùng Dương
 • Giai Phẩm Văn ngày 12 tháng 2, 1973 Hồ Dzếnh Trong Ḍng Thơ Tiền Chiến
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 2, 1973 Tuyển Tập Thơ Văn
 • Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 1, 1973 Tân Niên 1973
 • Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 1 năm 1973 Xuân Qúy Sửu
 • văn số 187 tháng 10 năm 1971
 • văn số 132 tháng 6 năm 1969 Phượng Trong Thành Nội
 • văn số 121 tháng 7 năm 1968
 • văn số 30 ngày 15 tháng 3 năm 1965 John Steinbeck
 • văn số 29 ngày 25 tháng 2 năm 1965 Tưởng Niệm Lê Văn Trương
 • văn số 28 ngày 15 tháng 2 năm 1965 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 26 & 27 ngày 15 tháng 1 năm 1965 (2 so 26 & 27) Giai Phẩm Xuân Ất Tỵ
 • văn số 25 ngày 1 tháng 1 năm 1965 Số Đặc Biệt Đệ Nhất Chu Niên Albert Camus
 • văn số 24 ngày 15 tháng 12 năm 1964 Marie Noel
 • văn số 23 ngày 1 tháng 12 năm 1964 Đọc Thơ Jacques Prévert / 19 tháng 11 Tưởng Niệm Thi Sĩ Nguyễn Nhược Pháp
 • văn số 22 ngày 15 tháng 11 năm 1964 Tưởng Niệm Khái Hưng
 • văn số 21 ngày 1 tháng 11 năm 1964 Andre Malraux
 • văn số 20 ngày 15 tháng 10 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 19 ngày 1 tháng 10 năm 1964 Andre Maurois
 • văn số 18 ngày 15 tháng 9 năm 1964 Thơ Văn Có Lửa
 • văn số 17 ngày 1 tháng 9 năm 1964 Jean Paul Sartre
 • văn số 16 ngày 15 tháng 8 năm 1964 Khởi Đăng Truyện Dài Đêm Tóc Rối của Dương Nghiễm Mậu
 • văn số 15 ngày 1 tháng 8 năm 1964 Tưởng Niệm Tagore
 • văn số 14 ngày 15 tháng 7 năm 1964 Tưởng Niệm Nhất Linh
 • văn số 13 ngày 1 tháng 7 năm 1964 Thơ Văn Nữ Lưu
 • văn số 12 ngày 15 tháng 6 năm 1964 Guy De Maupassant
 • văn số 11 ngày 1 tháng 6 năm 1964 Những Cây Bút Trẻ Đang Lên
 • văn số 10 ngày 15 tháng 5 năm 1964 Văn Hóa Phật Giáo
 • văn số 9 ngày 1 tháng 5 năm 1964 Alberto Moravia
 • văn số 8 ngày 15 tháng 4 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn
 • văn số 7 ngày 1 tháng 4 năm 1964 Đọc Văn Stefan Zweig
 • văn số 6 ngày 15 tháng 10 năm 1964 Những Cây Bút Trẻ
 • văn số 5 ngày 1 tháng 3 năm 1964 Những Tiếng Nói Mới Trong Văn Học
 • văn số 4 ngày 15 tháng 2 năm 1964 Số Tân Niên
 • văn số 3 ngày 1 tháng 2 năm 1964 Giai Phẩm Xuân Bính Th́n
 • văn số 2 ngày 15 tháng 1 năm 1964 Albert Camus
 • văn số 1 ngày 1 tháng 1 năm 1964 Tuyển Tập Thơ Văn

 • Văn số 37 & 38 Tháng 1 & 2, 2000
  Văn số 37 & 38 <br>Tháng 1 & 2, 2000

  ° THƯ T̉A SOẠN 1
 • Nguyễn Xuân Hoàng SỔ TAY 3
  ° Tô Thùy Yên HUẾ OÁN / NHỚ CÓ LẦN TRÊN BẾN BẮC KHUYA NGHE MỘT ÔNG LĂO ĐÀN HÁT 10
 • Nguyễn Hưng Quốc & Hoàng Ngọc-Tuấn VIẾT, GIỮA TRUYỀN THỐNG VÀ NHU CẦU SÁNG TẠO 13
  ° Nguyễn Xuân Thiệp VÀI KHÚC DẠO MÙA THU 31
 • Đặg Mai Lan SANG MÙA 36
  ° Trần Thị Diệu Tâm LY DỊ 43
  ° Lê Thái Lâm GIỌT NGÂN CHÙNG 46
  ° Mạch Nha HẠT THỊT 47
 • Lệ Hằng CƠN MƯA MUỘN MÀNG 52
  ° Ư Yên QUA RỪNG 60
  ° Huỳnh Liễu Ngạn THƯ TỪ HUẾ 61
 • Hoàng Chính CHIÊM BAO 62
  ° Lâm Chương KHẮC KHẨU 64
  ° Hà Nguyên Du ĐÊM BẬT DẬY 77
  ° Trần Hoài Thư CƠN GIÔNG 78
 • Cung Trầm Tưởng BẢN CHIÊU HỒN TỬ CHINH NHÂN 85
  ° Hoàng Du Thụy BỤI HÀO QUANG 89
  ° Thường Quán BÀI THƠ CHO MỴ CHÂU 96
  ° ĐẠm Thạch TĂM CÁ HƯ VÔ 98
  ° Nguyễn Đức Mậu THƠ T̀NH ANH VIẾT 100
  ° Tạ Duy Anh THIÊN THẦN VÀ ÁC QỦY 101
  ° Lư Lan CON MÈO TƯỞNG ĐĂ ĐI XA 106
 • Nguyễn Thị Châu Giang CHỢ HOA 110
  ° Vằn Quang TUỔI CỎ DẠI 115
  ° Giang ĐI CHÙA 120
  ° Nguyễn Xuân Phương CHỜ 120
  ° Hà Huyền Chi T̀NH ĐẦU T̀NH CUỐI 121
  ° Vương Đức Lệ KỶ NIỆM ĐẦU 122
  ° TTạ Tỵ Ớ NÀY ANH EM ƠI 124
  ° Phạm Thành Châu CÂY NHÂN SINH 127
  ° Nguyễn Nam An CƠI TRỌ 137
  ° Hải Phương ĐO>C NGUYỆT NHI CAO KHÚC CỦA KIM THÁNH THÁN 138
  ° Chu Vương Miện LÀM DÙM NGƯỜI KHÔNG LÀM THƠ 140
  ° Lưu HY Lạc YÊN NHÉ 141
  ° Phan Xuân SInh NGƯỜI LỠ CHUYẾN TÀU NĂM HAI NGÀN 142
  ° HOÀNG LỘC MỘT CHÚT BỒI HỒI 143
  ° Việt Phương BÀI THƠ CHO CON 144
  ° Trần Yên Ḥa MỘT ĐÊM 145
  ° Thu Lam CỎ DẠI BÊN ĐƯỜNG 153
  ° Nguyễn Tường Phong CHỜMĂI NẮNG VÀNG 159
  ° Bùi Thanh Liêm BA.N TỐT CỦA ĐÀN ÔNG 164
 • Thu Thuyền LỜI CHÚC 169
  ° Vũ Nam NHỮNG V̀ SAO LẠC 174
  ° Trầm Hương ĐỨA CON CUỐI THẾ KỶ 20 181
  ° Nguyễn Thị Minh Thủy VẪN TỜ TƯƠNG TƯ 186
  ° Trần Thị Minh Tâm THƯ GỬI ANH 187
 • Triều Hoa Đại LUÂN HOÁN THƠ DÀI NHƯ MỘT D̉NG SÔNG 192
  ° Luân Hoán KỶ NIỆM GỞI MỘT CON ĐƯỜNG 199
  ° Nguyễn Quốc Trụ HẠT THÓC CỦA PHÙ THĂNG 200
 • Thụy Khuê MARCEL PROUST 204
  ° Nguyễn Đăng Thường THẾ KỶ 20 ĐĂ MẤT RỒI 211
  ° Samuel Beckett / Nguyễn Đăng Thường dịch RU 213
  ° Antonio Tabucchi / Nguyễn Đăng Thường dịch VIMALA 219
  ° Zhou Mi / Long THái Hoà Dịch VIÊN KẸO 224
  ° Eleanor Watchtel / Nguyễn Tuấn Anh dịch NGƯỜI MẸ TRONG TÁC PHẨM JAMAICA LINCAID 227
  ° Đặng Tiến TÁC GIA NGH̀N NĂM VĂN HỌC THĂNG LONG HÀ NỘI 238
  °
 • Nguyễn Huy Thạch TRÊN KỆ SÁCH 243
 • Trương Gia Vy HỘP THƯ T̉A SOẠN 245
 • Thư Ṭa Soạn

  Bạn đọc thân mến,

  Các bạn đang cầm trên tay Văn tháng Giêng và tháng Hai năm 2000. Có thể gọi đây là số Thu-Đông cũng được, mà gọi là số Tất niên-Tân niên cũng được.

  Sau số báo này Văn sẽ gửi đến các bạn Văn Xuân Canh Th́n 2000. Đây là một số báo đặc biệt, không đánh số thứ tự, dày gấp đôi số thường. Và bạn đọc dài hạn khi nhận được số Xuân này sẽ được trị sự mạn phép tự động trừ bớt 2 số trong số đặt mua của các bạn.

  Tờ Văn từ những ngày trong nước với Chủ nhiệm Nguyễn Đ́nh Vượng, Tổng thư kư ṭa soạn Trần Phong Giao, ra đến ngoài nước với Chủ nhiệm Mai Thảo, và từ tháng Chín 1996 với Nguyễn Xuân Hoàng, vẫn luôn luôn là một diễn đàn của những tác giả chọn văn chương như một cách thể hiện đời sống. Văn cũng là nơi giới thiệu những cây bút thử nghiệm đầu tiên của văn học. Những người viết mới có thể t́m thấy nơi Văn một người bạn để tṛ chuyện, một chốn để thử thách ngôn ngữ, một không khí văn chương để thở...

  Với số báo này, bạn đọc có thể thấy sự phong phú và đa dạng trong sinh hoạt văn chương của chúng ta dàn trải từ nhiều tiểu bang trên toàn nước Mỹ [với Tô Thùy Yên, Cung Trầm Tưởng, Tạ Tỵ,...Lâm Chương, Trần Hoài Thư,..] đến Canada với Nguyễn Quốc Trụ, Hoàng Chính, Luân Hoán, Lê Thái Lâm, Nguyễn Tuấn Anh, Long Thái Ḥa; Úc châu với Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc-Tuấn, Lệ Hằng,Thường Quán; Âu châu với Đặng Tiến, Thụy Khuê, Đặng Mai Lan, Trần Thị Diệu Tâm, Nguyễn Đăng Thường, Mạch Nha, Vũ Nam; và trong nước với Văn Quang, Vương Đức Lệ, Lư Lan, Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Đức Mậu,...

  Đây là một số báo để bạn đọc đọc qua trước Tết để chờ Số Xuân năm 2000 đọc đúng ngày mới, năm mới, thiên niên kỷ mới.

   

  © 2005-2008, Van Magazine


  Copyright by authors and Văn Magazine 1964 - 2008
  All design copyright © 2005-2008 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.