Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 6
        trang chính     chủ trương     gửi bài      mua báo     phát hành     ủng hộ     liên lạc     trang bạn     
Văn magazine
CHỦ TRƯƠNG

Văn
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
ISSN 1551 - 4641

Chủ Nhiệm

NGUYỄN Đ̀NH VƯỢNG
(1963 - 1975)

 Nguyễn Đ́nh Vượng

TRẦN PHONG GIAO
(1964 - 1972)

 Trần Phong Giao

MAI THẢO
(1982 - 1996)

 Mai Thảo

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
(1996 - now)

 Nguyễn Xuân Hoàng

Bộ Thông Tin Việt Nam Cộng Ḥa Cấp Giấy Phép Văn xuất bản 4 tháng Mười Hai, 1963. Tập san Văn số ra mắt ngày 1 tháng 1, 1964 do ông Nguyễn Đ́nh Vượng, chủ nhiệm kiêm chủ bút, với ông Trần Phong Giao thư kư toà soạn, ông Gia Tuấn, phụ tá thư kư toà soạn, cô Nguyễn thị Tuấn quản lư. Toà soạn đặt tại 38 đường Phạm Ngũ Lăo, Sài G̣n. Điện thoại 23.595.

Biến cố Tháng Tư 1975, khiến tạp chí Văn ngưng xuất bản cho đến tháng Bảy, 1982, khi nhà văn Mai Thảo cho tục bản tạp chí Văn tại Nam California, Hoa Kỳ. Toà soạn lúc đầu đặt tại 3861 Motor Avenue, Culver City, California 90230. Điện thoại (213) 559-0413. Về sau đổi về 9355 Bolsa Ave., #211, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 839-7509.

Năm 1996, do t́nh h́nh sức khoẻ nhà văn Mai Thảo quyết định trao tờ Văn cho Nguyễn Xuân Hoàng trông coi tiếp từ tháng Chín, 1996.

Cho đến đầu năm 1997, Xuân Đinh Sửu, Nguyễn Xuân Hoàng cho ghi Bộ mới số 1 toà soạn đặt tại 10602 Melric Ave., CA 92843, điện thoại (714) 531-7297, sau đó với hộp thơ P.O. Box tại Midway City, Orange county. Từ tháng Mựi Một, 1998, cho đến nay, báo quán chuyển về bắc California, hộp thư P.O. Box 611626, San Jose, CA 95161. Điện thoại (408) 263-5283. Email: vanmagazine@sbcglobal.net

© 2005-2008, Van Magazine


Copyright by authors and Văn Magazine 1964 - 2008
All design copyright © 2005-2008 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.