LÊ MINH HÀ
Tiểu SửLê Minh HàSinh ngày 24 tháng 8 năm 1962 tại Hà Nội. Tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1983 (dạy học tại Hà Nội 1984 - 1994). Hiện sống tại Limburg Đức

Tác phẩm đă xuất bản :

Trăng Góa ( truyện 1998 Thanh Văn USA)
Gió Biếc ( truyện 1999 Văn Mới USA )Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iBottomContentsHTML.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iBottomContentsHTML.php on line 6

Home